Tối ưu hóa và nâng cấp Document Image

  • Post author:
  • Post category:Update

Chức năng Document Image Upload đã được tối ưu hóa và nâng cấp. Giờ đây, thao tác này trở nên thuận tiện và tinh tế hơn. Người dùng có thể nắm bắt được tiến trình tải lên thông qua dữ liệu, đồng thời các thông báo lỗi rõ ràng hơn và nhanh hơn, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả truy cập dữ liệu.