InsPal là một ứng dụng toàn diện, hoàn chỉnh và phân hệ, một hệ thống phần mềm được thiết kế nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của giới môi giới bảo hiểm hiện đại.

Thiết kế của InsPal được xây dựng trên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và dựa trên ý kiến đóng góp sâu sắc của người dùng. Với cương vị là nhà cung cấp giải pháp môi giới bảo hiểm hàng đầu, InsPal được thiết kế với nhiều tính năng khác nhau.
Nền tảng InsPal mở ra một chân trời mới cho giới môi giới bảo hiểm, đồng thời thay đổi hoàn toàn cách thức hoạt động của thị trường bảo hiểm hiện đại.

Cập nhật

Khách hàng

Address

Hong Kong Headquarters:

604 Kin Fat Industrial Centre, 13 Kin Fat Street, Tuen Mun. N.T.

Shenzhen R&D Centre:

Flat 710, East Block, Xin Xing Square Annex, Shennan Lu, Luohu District, Shenzhen, PRC.

Phone

Main : +852-3897-9000
Sales : +852-3897-9088

Email

enquiry@inspal.com

Fax​

+852-3007-6789