Về chúng tôi

Tầm nhìn

Cùng với việc nhận thức về làm giàu và quản lý rủi ro ở cả các nước phát triển và đang phát triển không ngừng nâng cao, thì nhu cầu bảo hiểm trên toàn cầu cũng đã tăng lên đáng kể .

Điều này đã tạo ra thách thức cho các nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm ở tất cả các cấp, cho dù là công ty bảo hiểm, công ty môi giới hay đại lý cá nhân, đều đang tìm kiếm các ứng dụng tốt hơn để hỗ trợ cho công việc và khách hàng của họ, nhằm nâng cao hoạt động kinh doanh và tạo ra doanh số cao hơn.

InsPal sở hữu một bộ sản phẩm tích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong muốn tạo ra một nền tảng hướng tới dịch vụ để cung cấp môi giới dịch vụ cho giới môi giới bảo hiểm trên thị trường quốc tế.