Tối ưu hóa và nâng cấp CRM Group Calendar

  • Post author:
  • Post category:Update

Chức năng Calendar của phân hệ CRM đã được tối ưu hóa và nâng cấp, giờ đây bạn có thể sử dụng chức năng này để đăng nội dung trên nhóm hoặc nội dung riêng tư, đồng thời bạn cũng có thể sử dụng chức năng này để cập nhật nội dung hợp đồng bảo hiểm, giúp cải thiện đáng kể khả năng quản lý nhân sự và hợp đồng bảo hiểm. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng mở chức năng phân hệ CRM của bạn để biết thêm thông tin chi tiết!