เพิ่มประสิทธิภาพและอัปเกรด Document Image

  • Post author:
  • Post category:Update

เพิ่มประสิทธิภาพและอัปเกรดฟังก์ชัน Document Image Upload ตอนนี้การทำงานสะดวกและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น ผู้ใช้สามารถเข้าใจความคืบหน้าในการอัปโหลดผ่านข้อมูล ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีความชัดเจนมากขึ้นและเร็วขึ้น ปรับปรุงประสิทธิภาพการเข้าถึงเอกสารอย่างมาก