เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ด้วยความตระหนักในการบริหารความมั่งคั่งและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา ความต้องการประกันภัยทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างมาก สร้างความท้าทายให้กับผู้ให้บริการประกันภัยทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันภัย องค์กรตัวแทน หรือตัวแทนรายบุคคล ล้วนกำลังมองหาแอปพลิเคชั่นที่ดีกว่า เพื่อรองรับงานและลูกค้าของพวกเขา เสริมสร้างการดำเนินงานและสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น

InsPal มีชุดผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการทุกราย เราต้องการสร้างแพลตฟอร์มที่เน้นการให้บริการ ให้บริการตัวแทนสำหรับองค์กรตัวแทนประกันภัยในตลาดนานาชาติ